Kontakt

Kazalište Marina Držića

Pred Dvorom 3, 20 000 Dubrovnik

blagajna:

Rezervacije: +385 20 321 088

blagajna@kmd.hr

Radno vrijeme blagajne:

9:00 – 12:00 & 18:00 – 20:00

portirnica:

+385 20 321 420

uredi:

Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik

e-mail: ured@kmd.hr & tajnistvo@kmd.hr

odnosi s javnošću:

Tonka Muslić +385 20 321 419

ured@kmd.hr

 

Žarko Dragojević +385 99 43 22 042

press@kmd.hr

tajnik ustanove:

Dražan Jurković +385 20 321 006

e-mail: tajnistvo@kmd.hr

računovodstvo:

Šefica računovodstva

Jadranka Rosić +385 20 322 152

 

Samostalna referentica u računovodstvu

Mirjana Civadelić +385 20 322 151